Kontakt

Europejskie Centrum
Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum”

ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

tel. 77 409 04 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Formularz kontaktowy >

Social Media

f  i  yt

Z ostatniej chwili!

 

ECES Vademecum zaprasza na autorskie szkolenia dla nauczycieli

KLIKNIJ >>>

 

Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej  - nowym partnerem ECES Vademecum


KLIKNIJ >>>

 

 

 

Dnia 23 września 2017 r. od godziny 9.00-17.00 zapraszamy na trzecią już edycję

 

EUROPEJSKIEGO DNIA NAUKI

 

połączonego z CYKLEM BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW z następujących dziedzin:

 • Komunikacji marketingowej, Coachingu, Zagrożeń współczesnego świata,
 • Turystyki, Pedagogiki ogólnej, Pedagogiki specjalnej, Cyberprzemocy,
 • Sprawności ruchowej, Florystyki, Techniki Decoupage, pierwszej pomocy

 

 

Warsztaty są całkowicie bezpłatne i mają za zadanie zapoznać Państwa z ofertą edukacyjną naszego Centrum a także z kadrą wykładowców.  Skierowane są do różnych grup społecznych i do nauczycieli, i do przedstawicieli biznesu, pracowników administracji,  służby zdrowia i wielu innych. Na pewno wiele interesujących tematów znajdzie tez młodzież. Jedyne ograniczenie to ukończony 16 rok życia  oraz rozpoczęta lub ukończona szkoła średnia.

 

Jeżeli ktoś chciałby znaleźć sobie nowe hobby to zapraszamy na warsztaty „Jesienne kule”, gdzie  Elżbieta Bień  nauczy tworzyć jesienne dekoracje z wykorzystaniem dostępnych artykułów,zapozna z nowymi technikami układania kompozycji. Chętni zaznajomienia się z techniką decoupage’u znajdą warsztaty jakie poprowadzi Paulina Bukowska. W czasie ich trwania  zgłębią tajniki tworzenia dekoracji w stylu decoupage, shabby. A może ktoś chce przenieść się choć na chwilę do Andaluzji? Nic trudnego. Pomoże mu w tym Monika Kamińska – malarka, prof. UO, która Hiszpanię zwiedziła wzdłuż i wszerz.Przybliży nam atrakcje turystyczne, kulturę oraz sztukę tego pieknego zakątka Europy.

 

Nie bardzo wierzysz w siebie i swoje możliwości? Możesz wziąć udział w warsztatach coachingowych. Katarzyna Grygorowicz nauczy jak radzić sobie ze stresem. Gdybyś miał jeszcze wątpliwości to pod okiem Elżbiety Gabis odbędziesz „Trening pamięci, sprawności i umiejętności poznawczych”. Co to jest szczęście?, jak zdiagnozować, co tak naprawdę cię uszczęśliwia ? Na te pytania odpowie Dr Anna Nitkiewicz-Jankowska. na warsztatach „Co zrobić aby być szczęśliwym?”. Nie czujesz się bezpiecznie wieczorami? Daniel Lewandowski na swoim warsztacie „Samoobrona – pierwsze 5 sekund” wprowadzi Cię w tajniki samoobrony.. a Jurek Kiełb nauczy Cię jak w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy.

Oczywiście III Europejski Dzień Nauki to także warsztaty stricte naukowe. W arkana komunikacji marketingowej wprowadzi wszystkich uczestników warsztatów Kamila Węcka. Poprowadzi ona praktyczny warsztat  „Zarządzanie kryzysem wizerunkowym, czyli co zrobić, gdy twojej firmie przydaży się „wtopa””. Artur Pieczarka poprowadzi warsztat „Promocja i współpraca z mediami”.


Olbrzymi blok zajęć warsztatowych jest dedykowany nauczycielom. Są warsztaty z zakresu pedagogiki specjalnej a także pedagogiki ogólnej. W ramach pedagogiki ogólnej mamy warsztaty: „Gry i zabawy integrujące grupę w czasie wyjazdu i pobytu turystycznego” poprowadzony przez Barbarę Maroszek, „Jak budować dobre relacje rodzic-uczeń-nauczyciel” poprowadzony przez Elżbietę Jurkiewicz, „Wczesna diagnostyka i profilaktyka logopedyczna” poprowadzony przez Justynę Lewandowską, "Jesienne granie – zabawy muzyczne dla dzieci" poprowadzony przez Joannę Mochnacz, "Wybrane tańce i zabawy ludowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” poprowadzony przez Roberta Woźniaka. Z zagrożeniami cyberprzemocy zapozna uczestników warsztatu: „Wylogowani-agresja w sieci” Piotr Osiadły.

 

W ramach pedagogiki specjalnej mamy warsztaty: „Elementy integracji sensorycznej w terapii dziecka z całościowymi zaburzeniami ze spectrum autyzmu” poprowadzony przez  Elżbietę Jaskólską, „Zmyślne ruchy, które rozwijają umysł-czyli o metodzie Dennisona...” poprowadzony przez Marzenę Kulpę, "Pierwsze symptomy autyzmu- ścieżka diagnostyczna i organizacja pracy”  poprowadzony przez Grzegorza Gosa, „IDEA CARLA ORFFA –formy aktywności twórczej dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami emocjonalnymi”  poprowadzony przez Marzenę Wajdę.

 

 

Szczegółowy wykaz warsztatów wraz opisem TUTAJ

 

Harmonogram warsztatów TUTAJ

 

Formularz zgłoszeniowy TUTAJ

 

Stan wolnych miejsc na dzień 13.09.2017 r. TUTAJ

 

 

Kontakt:

 • 77 435 12 54 wew. 23,
 • tel. kom. 721 860 739

 

Plakat EDN 2017


W imieniu Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum”  zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych na BEZPŁATNE szkolenie,
pt.:
„ RUCH KADROWY W OŚWIACIE ”  

 

Prowadzący:
adwokat, wykładowca i trener. W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej świadczy kompleksową obsługę prawną. Od 11 lat specjalizuje się w prawie oświatowym prowadząc obsługę prawną Związku Nauczycielstwa Polskiego na południu Polski. Prowadzi szkolenia warsztatowe związane z prawem pracy oraz prawem oświatowym dla dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli.

 

Miejsce szkolenia: Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum”, Nysa, ul. Poznańska 1.
 
Termin szkolenia: 13 styczeń 2016 r.

 

Forma szkolenia: 2 grupy

 

Harmonogram szkolenia:

 

I grupa:

 • 8.30 – 10.00 – 2 h szkolenia
 • 10.00 – 10.30 – przerwa kawowa
 • 10.30- 12.00 – 2 h szkolenia

 

II grupa:

 • 12.30-14.00 – 2 h szkolenia
 • 14.00 – 14.30 – przerwa kawowa
 • 14.30-16.00 – 2 h szkolenia

 

Koszt szkolenia: Szkolenie bezpłatne*

 

Forma zgłoszenia:

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu można dokonać e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faxem 77 435 12 54 w. 22 lub osobiście w Placówce – 48-300 Nysa, ul. Poznańska 1.

 

Formularz zgłoszeniowy TUTAJ

 

 

Szczegółowy program szkolenia:

RUCH KADROWY W OŚWIACIE  - 4h
1. Nawiązywanie stosunków pracy z nauczycielami (warunki formalne, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i na podstawie mianowania, możliwość zawarcia umowy na czas określony, przekształcenie umowy o pracę w zatrudnienie na podstawie mianowania, wpływ zmiany ustawy Kodeks pracy z dniem 22 lutego 2015 r. na zatrudnienie nauczycieli);
2. Rozwiązywanie stosunków pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela

 • przesłanki wypowiedzenia i uzasadnienie,
 • kryteria doboru pracownika do zwolnienia;
 • ograniczenie i modyfikacja dopuszczalności wypowiadania stosunku pracy (urlop dla poratowania zdrowia, zwolnienie lekarskie, uprawnienia macierzyńskie, ochrona przedemerytalna, szczególna ochrona wynikająca z odrębnych ustaw)
 • konsultacje z zakładową organizacją związkową (zastrzeżenia, terminy);
 • uprawnienie do odprawy, zastosowanie ustawy o zwolnieniach grupowych;
 • przeniesienie w stan nieczynny (przesłanki, wpływ stanu nieczynnego na postępowanie sądowe, powrót ze stanu nieczynnego);
 • dochodzenie roszczeń związanych z wypowiedzeniem stosunku pracy przed sądem pracy;
 • wpływ rozwiązania stosunku pracy na uprawnienia emerytalne i uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 • treść dokumentu wypowiedzenia stosunku pracy;
 • doręczanie pism wypowiadających i rozwiązujących stosunek pracy

3. Zmiana stosunku pracy na podstawie art. 22 K.N. (ograniczenie wymiaru etatu, uzupełnianie etatu ) oraz na podstawie art. 41 K.P.;
4. Dochodzenie roszczeń przed sądem pracy.

 

 

Uczestnicy na zakończenie szkolenia otrzymają  certyfikat uczestnictwa.
 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. DYCYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

 

*odwołanie uczestnictwa w szkoleniu może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (za potwierdzeniem odbioru) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub faksem 77 435 12 54, wew. 22 wg warunków zamieszczonych poniżej:
•    pisemna rezygnacja która nastąpi w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia – wówczas uczestnik nie pokrywa kosztu szkolenia

 

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu:
Placówka Doskonalenia Nauczycieli „VADEMECUM” ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa,

 • tel. +48 (77) 435 12 54 wew. 24
 • fax 77 435 12 54 wew. 22
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • www.vademecum.nysa.pl
 • www.poznanska.nysa.pl

 

 

Bezpłatne szkolenie 03.02.2017

 

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE OTWARTE


W imieniu Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum” zapraszamy dyrektorów* szkół i placówek oświatowych
na BEZPŁATNE szkolenie, pt.:  

„ZMIANY W PRZEPISACH OŚWIATOWYCH I PRZEPISACH PRAWA PRACY W 2017 r.”  

 

 

Miejsce: Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum”,  Nysa, ul. Poznańska 1.

 

Termin szkolenia: 3 luty 2017 r. 9:00-12:30 z przerwą kawową

 

Koszt szkolenia: przesyłając zgłoszenie na szkolenie do dnia 27 stycznia 2017 – Bezpłatne (dla 1 osoby**).

 

* Dyrektor/z-ca dyrektora
** Dla każdej następnej osoby oraz osób zgłoszonych po 27 stycznia koszt szkolenia wynosi 350 zł brutto od osoby

 

 

 • Cel szkolenia:
  omówienie zmian w przepisach ustawy Karta Nauczyciela, Kodeksu pracy, jak również ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • zapoznanie się z aktualnymi poglądami Inspekcji Pracy oraz sądów pracy;

 

Program
1. Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela
a. warunki nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
b. zmiany w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli

 

2. Zmiany w ustawie Kodeks pracy
a. obowiązek tworzenia regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania
b. odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia stosunku pracy i rozwiązania stosunku pracy

 

3. Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
a. obniżenie wieku emerytalnego
b. wcześniejsza emerytura nauczycielska
c. nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
d. emerytury pomostowe

 

 

Formularz zgłoszeniowy TUTAJ

 

Uczestnicy otrzymają  certyfikat uczestnictwa

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. DYCYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 

Prowadzący: adwokat, wykładowca i trener. W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Od 11 lat specjalizuje się w prawie oświatowym prowadząc obsługę prawną Związku Nauczycielstwa Polskiego na południu Polski. Prowadzi szkolenia warsztatowe związane z prawem pracy oraz prawem oświatowym dla dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli.

 

Informacje i zapisy:

Placówka Doskonalenia Nauczycieli „VADEMECUM” ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa,
tel. +48 (77) 435 12 54 wew. 24

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Rekrutacja

...

Nowy partner ECES Vademecum

Nowy partner ECES Vademecum – Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej  jedna z najlepszych uczelni w Polsce już w Nysie.

Miło mi poinformować Państwa, iż do grona uczelni współpracujących z ECES Vademecum dołączyła jedna z najlepszych uczelni w Polsce Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej. Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) jest akademicką uczelnią wyższą, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz 3 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogiki oraz nauki  o bezpieczeństwie. Więcej

Bezpłatne szkolenia Vademecum

ECES Vademecum w dniach od 18-09-2021 do 25-09-2021 zorganizowało Tydzień Bezpłatnych Szkoleń Vademecum. Inicjatywa ta powstała z myślą o osobach pragnących poszerzyć swoje kompetencje i rozwinąć umiejętności. Wśród tematów szkoleń znalazły się tematy, które spotkały się z dużym zainteresowaniem nauczycieli, a także tematy poświęcone rozwojowi osobistemu, marketingowi, ekonomii, zdrowiu czy tez urodzie.

 

Szkolenia TBS spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem odbiorców. Ilość osób biorących udział w szkoleniach w większości szkoleń przekraczała 100 osób. Szkolenia prowadzone były on-line w formie webinariów i opierały się na praktycznej wiedzy ekspertów-wykładowców ECES Vademecum. Więcej

Opinie uczestników studiów:

"Uczelnia godna polecenia. Zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę nauczycielską. Dzięki tej szkole mogę łączyć naukę z życiem prywatnym oraz zawodowym"

Opinie uczestników kursów:

"Uczelnia godna polecenia. Zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę nauczycielską. Dzięki tej szkole mogę łączyć naukę z życiem prywatnym oraz zawodowym"

Wyróżnienia

     edukacji-2021-logo-400  akredytacja KO 

                    Logo regular 2020

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

Punkt konsultacyjny w Nysie

zobacz...

 

         
Wynajem sal
       

zobacz...

 

Centrum Edukacyjne
www.poznanska.nysa.pl

zobacz ...